Tin tức & Sự kiện

Ngày 19-06-2023

TRƯỜNG CAO ĐẲNG Y TẾ THÁI NGUYÊN TỔ CHỨC NGHIỆM THU ĐỀ TÀI, SÁNG KIẾN NĂM HỌC 2022-2023

Căn cứ vào Kế hoạch năm học, sáng ngày 16/6/2023, Trường Cao đẳng Y tế Thái Nguyên đã tổ chức 02 Hội đồng đánh giá nghiệm thu 14 đề tài, sáng kiến cấp cơ sở năm học 2022-2023 của viên chức, người lao động trong Nhà trường.

Tới dự và tham gia gia buổi xét duyệt đề tài, sáng kiến năm học 2022 - 2023 có NGƯT.PGS.TS Nguyễn Minh Tuấn - Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng Nhà trường - Chủ tịch Hội đồng số I, BSCKII. Dương Ngọc Anh - Phó Hiệu trưởng - Chủ tịch Hội đồng số II cùng các thành viên trong Hội đồng chuyên môn; các báo cáo viên; viên chức, người lao động trong Nhà trường.

Hội đồng số I trong buổi xét duyệt Đề tài/ Sáng kiến năm học 2022 - 2023

Hội đồng số II trong buổi xét duyệt Đề tài/ Sáng kiến năm học 2022 - 2023

Tại buổi nghiệm thu, Hội đồng đã được nghe chủ nhiệm đề tài, sáng kiến báo cáo tóm tắt kết quả nghiên cứu và các ý kiến thảo luận, trao đổi của những người tham dự; đặc biệt các thành viên trong Hội đồng nghiệm thu đã tham gia ý kiến phản biện về tính cấp thiết, cấu trúc, nội dung của đề tài, sáng kiến, nhận xét, góp ý khoa học thiết thực và cụ thể nhằm giúp cho nhóm nghiên cứu hoàn thiện đề tài, sáng kiến.

 

TS.BS. Khúc Thị Tuyết Hường báo cáo nghiệm thu Đề tài "Nghiên cứu sự đáp ứng của sinh viên năm cuối trường Cao đẳng Y tế Thái Nguyên đối với nhu cầu của nhà tuyển dụng"

ThS.BS. Phùng Thị Tuyết Nga báo cáo nghiệm thu Đề tài "Kiến thức, thái độ, thực hành trong phòng bệnh cúm mùa cho sinh viên điều dưỡng trường Cao đẳng Y tế Thái Nguyên"

Hội đồng Nghiệm thu đánh giá cao tính thực tiễn và những đóng góp của đa số các đề tài, sáng kiến. Đồng thời cũng đã thẳng thắn chỉ ra những mặt còn hạn chế để nhóm tác giả tiếp tục hoàn thiện đề tài, sáng kiến được tốt hơn. Xét về nội dung, yêu cầu của một đề tài, sáng kiến cấp cơ sở, đánh giá chung các đề tài, sáng kiến năm nay đã đáp ứng được các mục tiêu đề ra, tập trung vào các giải pháp để cải tiến, nâng cao chất lượng đào tạo và chăm sóc người bệnh, bào chế dược liệu, hiệu quả trong công tác quản lý đào tạo và tuyển sinh... Những giải pháp mà các đề tài, sáng kiến đưa ra sẽ là cơ sở để áp dụng triển khai trong từng lĩnh vực hoạt động chuyên môn của Nhà trường.

Kết luận buổi nghiệm thu, NGƯT.PGS.TS. Nguyễn Minh Tuấn - Hiệu trưởng Nhà trường đã đánh giá cao kết quả nghiên cứu, những nỗ lực, cố gắng, tâm huyết của các chủ nhiệm đề tài, sáng kiến và các nhóm nghiên cứu đặc biệt là tính khả thi, khả năng ứng dụng của các giải pháp, kiến nghị mà từng đề tài, sáng kiến đã nêu ra. Bên cạnh đó, thầy cũng yêu cầu các Chủ nhiệm đề tài, sáng kiến tiếp tục chỉnh sửa, bổ sung, hoàn thiện đề tài, sáng kiến một cách nghiêm túc, có chất lượng trong thời gian sớm nhất. NGƯT.PGS.TS. Nguyễn Minh Tuấn cũng khẳng định công tác Nghiên cứu khoa học có vai trò rất quan trọng trong việc nâng cao chất lượng đào tạo của Nhà trường và là một nhiệm vụ song hành chính yếu của mỗi giảng viên bên cạnh nhiệm vụ giảng dạy, học tập bồi dưỡng nâng cao trình độ. Việc tăng cường công tác nghiên cứu khoa học là nhiệm vụ thường хuуên và cực kỳ quan trọng của mỗi giảng viên để góp phần đào tạo, cung cấp nguồn nhân lực chất lượng cao trong bối cảnh Cách mạng công nghiệp 4.0.

NGƯT.PGS.TS. Nguyễn Minh Tuấn - Hiệu trưởng Nhà trường phát biểu tổng kết buổi nghiệm thu đề tài, sáng kiến năm học 2022-2023

Sau 01 ngày làm việc nghiêm túc, khách quan, buổi nghiệm thu đề tài, sáng kiến cấp cơ sở năm học 2022-2023 của Trường Cao đẳng Y tế Thái Nguyên đã thành công tốt đẹp.

Tố Anh - Phòng KHCN-HTQT

Các bài liên quan