Giới thiệu

Ngày 28-07-2020

.

BỘ MÔN ĐIỀU DƯỠNG

 

1. Giới thiệu

1.1. Thông tin chung

- Tên đơn vị: Bộ môn Điều dưỡng

- Địa chỉ (theo vị trí của phòng/bộ môn): Tầng 3 - Khu phòng khám đa khoa

- Điện thoại:

1.2. Lịch sử thành lập

Bộ môn Điều dương với gần 25 năm xây dựng và phát triển, tiền thân là bộ môn Thực hành bệnh viện. Bộ môn có vai trò quan trọng trong quá trình đào tạo các đối tượng như: Cao đẳng Điều dưỡng chất lượng cao, Cao đẳng Điều dưỡng chính qui, Cao đẳng Điều dưỡng liên thông, Cao đẳng Hộ sinh, đặc biệt liên kết đào tạo trình độ Đại học điều dưỡng. Bộ môn có hệ thống phòng học thực hành tiền lâm sàng được quy hoạch sắp xếp cạnh phòng khám đa khoa của nhà trường thuận tiện cho người học học các kỹ năng thực hành chăm sóc người bệnh trước khi đi lâm sàng. Với 10 phòng học thực hành chăm sóc người bệnh bao gồm phòng Tiền lâm sàng, phòng học mô phỏng, phòng thi chạy trạm và phòng học thực hành có diện tích đảm bảo và được trang bị đầy đủ thiết bị, máy móc và phương tiện dụng cụ giảng dạy hiện đại đáp ứng với yêu cầu đào tạo. Đặc biệt, phòng học mô phỏng hiện đại đã tạo được sự say mê và hứng thú cho người học thông qua giảng dạy mô phỏng. Bộ môn có 14 giảng viên, đa số giảng viên có trình độ sau đại học chiếm 75%, các giảng viên tốt nghiệp từ các trường đào tạo Điều dưỡng trong nước tại Hà Nội, Nam Định, một số giảng viên đã tốt nghiệp từ các trường Đại học danh tiếng tại Thái Lan và Đài Loan.

2. Chức năng, nhiệm vụ

2.1. Chức năng

- Quản lý chuyên môn, tổ chức thực hiện giảng dạy, đào tạo và đánh giá các Môn học/môđun theo Chương trình khung và Chương trình chi tiết đã được Hiệu trưởng trường Cao đẳng Y tế Thái Nguyên phê duyệt.

- Phối hợp với cơ sở thực địa và các đơn vị có liên quan trong công tác đào tạo và hoạt động chính quyền, đoàn thể khác.

- Tham gia và thực hiện các hoạt động nghiên cứu khoa học, áp dụng sáng kiến, cải tiến kỹ thuật; hợp tác chuyển giao công nghệ phù hợp với chuyên môn.

2.2. Nhiệm vụ

- Thực hiện nhiệm vụ đào tạo Điều dưỡng ở bậc Trung cấp và Cao đẳng theo Chương trình giáo dục đã được ban hành và theo kế hoạch đào tạo của nhà trường.

- Tổ chức thực hiện kế hoạch giảng dạy, phân công giảng dạy đảm bảo chất lượng và tiến độ các môn học/mô đun theo kế hoạch của phòng Đào tạo và của Nhà trường cho các đối tượng. Bộ môn được phân công giảng dạy các môn học/môdun cho các chương trình đào tạo Cao đẳng Điều dưỡng chất lượng cao, Cao đẳng hộ sinh, điều dưỡng trung cấp, y sĩ đa khoa. Bao gồm các học phần: Điều dưỡng cơ sở 1; Điều dưỡng cơ sở 2; Quản lý điều dưỡng, Kiểm soát nhiễm khuẩn, Chăm sóc giảm đau và Nghiên cứu điều dưỡng.

- Tổ chức huấn luyện các kỹ năng Điều dưỡng Cơ bản dựa trên Chương trình đào tạo tiên tiến theo học chế tín chỉ và Chuẩn năng lực cơ bản của Điều dưỡng Việt Nam, đào tạo Điều dưỡng đã được phê duyệt đây là ngành nghề trọng điểm cấp độ khu vực Asean.

- Bồi dưỡng đào tạo liên tục cho cán bộ y tế tại các cơ sở y tế trong và ngoài tỉnh.

- Đề xuất, xây dựng chương trình chi tiết các môn học/môdun và biên soạn giáo trình được phân công phù hợp với từng đối tượng đào tạo. Bên cạnh đó, xây dựng các chương trình và biên soạn tài liệu học tập cho các chương trình đào tạo liên tục và đào tạo thường xuyên.

- Hướng dẫn và huấn luyện học sinh, sinh viên đi thực tập tại bệnh viện Đa khoa tỉnh và các Trung tâm y tế trong tỉnh.

- Thực hiện nghiên cứu khoa học cấp cơ sở và sinh hoạt khoa học tại các Hội thảo khoa học Điều dưỡng trong nước và quốc tế để cập nhật vùng kiến thức thuộc các lĩnh vực giảng dạy, quản lý và thực hành điều dưỡng.

- Thường xuyên học tập, nâng cao trình độ chuyên môn tại các trường Đại học Điều dưỡng uy tín trong và ngoài nước. Tham gia thường xuyên các lớp tập huấn của Chi hội Điều dưỡng và Cục khoa học Công nghệ và Đào tạo - Bộ Y tế để nâng cao trình độ chuyên môn và nghiệp vụ.

- Tham gia các hoạt động đoàn thể, các nhiệm vụ khác do nhà trường phát động.

3.1. Lãnh đạo bộ môn

 
   

 

  

 

 


 

ThS. Trịnh Thị Minh Phương

Trưởng bộ môn Điều dưỡng  

 

Email: phuongtrinhcdyt@gmail.com

 

 

 

 

 

ThS. Vũ Thị Hồng Đông

Phó trưởng bộ môn Điều dưỡng  

 

Email: vuthihongdong@gmail.com 

 

 

3.2. Danh sách giảng viên bộ môn

 

STT


 

Họ và tên

 

Chức vụ

 

SĐT

 

Mail

1

Trần Thị Kim Ngân

Giảng viên

 

kimngan762014@gmail.com

2

Nguyễn Phương Minh

Giảng viên

 

phuongminhcdy@gmail.com

3

Lê Quỳnh Hoa

Giảng viên

 

hoa.cdytn@gmail.com

4

Lê T.Phương Thảo

Giảng viên

 

phuongthao.cdytn@gmail.com

5

Phạm T. Hải Giang

Giảng viên

 

phamhaigiangdhy@gmail.com

6

Nguyễn Thị Xoan

Giảng viên

 

nguyenthixoan297@gmail.com

7

Phạm T.Vân Anh

Giảng viên

 

dandelionpva@gmail.com

8

Mai Thị Vân Hằng

Giảng viên

 

vanhang119@gmail.com

Các bài liên quan