Giới thiệu

Ngày 26-04-2014

Đảng Ủy


ĐẢNG BỘ TRƯỜNG CAO ĐẲNG Y TẾ THÁI NGUYÊN 

 

1. Bí thư: TS. Hoàng Anh Tuấn 

2. Phó bí thư: PGS.TS Nguyễn Minh Tuấn

 

DANH SÁCH BAN CHẤP ĐẢNG BỘ NHIỆM KỲ 2015 - 2020

 

TT

Họ và tên

Nữ

Dân tộc

Trình độ đào tạo

Chức vụ, đơn vị công tác hiện nay

VH

CM

LL

1

Hoàng Anh Tuấn

 

Kinh

10/10

Tiến sĩ

Cao cấp

Bí thư Đảng uỷ

2

Nguyễn Minh Tuấn

 

Kinh

12/12

PGS Tiến sĩ

Cao cấp

Phó hiệu trưởng

3

Nguyễn Kim Thành

 

Tày

10/10

ThS-BSCKII

Cao cấp

Phó hiệu trưởng Phụ trách

4

Dương Ngọc Anh

 

Kinh

12/12

Bác sĩ CKII

Cao cấp

Trưởng phòng TCCB

5

Bế Thu Hà

x

Tày

12/12

Thạc sỹ

Trung cấp

Trưởng phòng Đào tạo

6

Hoàng Thị Thúy Hằng

 

Kinh

12/12

Tiến sĩ

Trung cấp

 Phó trưởng phòng TCCB

7

Nguyễn Thị Nguyệt Minh

x

Kinh

12/12

Thạc sỹ

Cao cấp

Trưởng phòng HC quản trị

8

Lê Hoài Nam

 

Kinh

12/12

Bác sĩ

Trung cấp

Trưởng Bộ môn Ngoại

9

Nguyễn Giang Nam

 

Kinh

12/12

Thạc sỹ

Trung cấp

Trưởng Bộ môn Nội

10

Hoàng Thị Kim Oanh

x

Tày

10/10

Thạc sỹ

Trung cấp

Trưởng Bộ môn Tin

11

Đào Minh Tuyết

x

Tày

10/10

Thạc sỹ

Trung cấp

Trưởng Bộ môn Nhi

  

TT

 

Họ và tên

 

Nữ

Dân tộc

Trình độ đào tạo

Chức vụ, đơn vị công tác hiện nay

VH

CM

LL

1

Hoàng Anh Tuấn

 

Kinh

10/10

Tiến sĩ

Cao cấp

Bí thư Đảng uỷ

2

Nguyễn Minh Tuấn

 

Kinh

12/12

PGS Tiến sĩ

Cao cấp

Phó hiệu trưởng

3

Nguyễn Kim Thành

 

Tày

10/10

ThS-BSCKII

Cao cấp

Phó hiệu trưởng Phụ trách

4

Dương Ngọc Anh

 

Kinh

12/12

Bác sĩ CKII

Cao cấp

Trưởng phòng TCCB

5

Bế Thu Hà

x

Tày

12/12

Thạc sỹ

Trung cấp

Trưởng phòng Đào tạo

6

Hoàng Thị Thúy Hằng

 

Kinh

12/12

Tiến sĩ

Trung cấp

 Phó trưởng phòng TCCB

7

Nguyễn Thị Nguyệt Minh

x

Kinh

12/12

Thạc sỹ

Cao cấp

Trưởng phòng HC quản trị

8

Lê Hoài Nam

 

Kinh

12/12

Bác sĩ

Trung cấp

Trưởng Bộ môn Ngoại

9

Nguyễn Giang Nam

 

Kinh

12/12

Thạc sỹ

Trung cấp

Trưởng Bộ môn Nội

10

Hoàng Thị Kim Oanh

x

Tày

10/10

Thạc sỹ

Trung cấp

Trưởng Bộ môn Tin

11

Đào Minh Tuyết

x

Tày

10/10

Thạc sỹ

Trung cấp

Trưởng Bộ môn Nhi

Các bài liên quan