Sự kiện nổi bật

Ngày 17-09-2020

HƯỚNG DẪN PHÒNG, CHỐNG DỊCH COVID-19 TẠI CÁC TRƯỜNG PHỔ THÔNG TRUNG HỌC, CƠ SỞ GIÁO DỤC ĐẠI HỌC

Áp dụng cho các cơ sở giáo dục mầm non, tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông, trường phổ thông có nhiều cấp học, cơ sở giáo dục chuyên nghiệp, cơ sở giáo dục nghề nghiệp, cơ sở giáo dục đại học.

Các bài liên quan