Tin tức & Sự kiện

Ngày 13-10-2021

TRƯỜNG CAO ĐẲNG Y TẾ THÁI NGUYÊN TỔ CHỨC XÉT DUYỆT ĐỀ CƯƠNG ĐỀ TÀI, SÁNG KIẾN CẤP CƠ SỞ NĂM HỌC 2021 - 2022.

Thực hiện kế hoạch năm học 2021 - 2022, ngày 08/10/2021 trường Cao đẳng Y tế Thái Nguyên tổ chức xét duyệt đề cương đề tài, sáng kiến cấp cơ sở năm học 2021 - 2022.

Tới dự và tham gia gia buổi xét duyệt đề tài/sáng kiến năm học 2021 - 2022 có PGS.TS Nguyễn Minh Tuấn - Hiệu trưởng - Chủ tịch Hội đồng số I, BSCKII. Dương Ngọc Anh - Phó Hiệu trưởng - Chủ tịch Hội đồng số II cùng các thành viên trong Hội đồng chuyên môn; các báo cáo viên; cán bộ quản lý Phòng/ Bộ môn/ Trung tâm trong trường.

Hội đồng I, II đã tiến hành xét duyệt 21 đề cương đề tài, sáng kiến cấp cơ sở. Tại buổi xét duyệt, sau khi nghe chủ nhiệm đề tài, sáng kiến báo cáo tóm tắt mục tiêu, nội dung và phương pháp nghiên cứu. Các thành viên của Hội đồng cho ý kiến nhận xét, đóng góp để cho các đề tài, sáng kiến được hoàn thiện tốt hơn. Bên cạnh đó còn có các ý kiến thảo luận, trao đổi của những người tham dự làm cho Hội nghị xét duyệt đề cương đề tài, sáng kiến năm học 2021 - 2022 mang lại nhiều ý nghĩa hơn. Có nhiều đề tài được Hội đồng khoa học đánh giá cao có ý nghĩa khoa học và thực tiễn ứng dụng như: “Thực trạng nhu cầu chăm sóc sức khỏe tại bệnh viện và tại nhà của người bệnh và gia đình người bệnh” của nhóm tác giả Dương Thúy Quỳnh và Nguyễn Thị Mai Hương. Sáng kiến của nhóm tác giả Trịnh Thị Minh Phương và cộng sự về: “Mô hình thiết bị gội đầu tại giường”. Nội dung nghiên cứu của đề tài, sáng kiến có ý nghĩa khoa học và thực tiễn cao. Các kết quả nghiên cứu của đề tài có thể được sử dụng để giúp cho công tác chăm sóc người bệnh đạt hiệu quả tốt hơn.

 

 Hội đồng khoa học số I trong buổi xét duyệt đề cương đề tài, sáng kiến