Tin tức & Sự kiện

Ngày 12-07-2022

CÔNG TÁC PHÁT TRIỂN ĐẢNG TRONG HỌC SINH SINH VIÊN

Công tác phát triển đảng viên trong lực lượng học sinh, sinh viên là một trong những nhiệm vụ quan trọng tại các Nhà trường nhằm bổ sung nguồn nhân lực trẻ chất lượng, là cơ sở bảo đảm sức chiến đấu và năng lực lãnh đạo của mỗi tổ chức cơ sở đảng. Trên cơ sở nhận thức sâu sắc vấn đề này, trong thời gian qua, Đảng bộ Trường Cao đẳng Y tế Thái Nguyên đã thường xuyên chú trọng, làm tốt công tác phát triển Đảng viên góp phần thúc đẩy sự phát triển chung của Nhà trường.

Tự hào là một đơn vị có truyền thống lịch sử hơn 55 năm xây dựng, phát triển Đảng bộ Trường Cao đẳng Y tế Thái Nguyên luôn coi trọng công tác tuyên truyền, giáo dục để các Chi bộ, Đảng viên và quần chúng nhận thức đầy đủ về vị trí, ý nghĩa, tầm quan trọng của công tác phát triển Đảng viên. Vai trò, trách nhiệm của từng Đảng ủy viên phụ trách các chi bộ cũng được phát huy trong việc nắm bắt tình hình diễn biến tư tưởng của cán bộ, giảng viên, sinh viên để kịp thời uốn nắn những biểu hiện chưa đúng cả về nhận thức và hành động. Nhờ vậy đã tạo được sự đồng thuận lớn, giúp cho cán bộ, giảng viên, sinh viên xây dựng động cơ phấn đấu đúng đắn để đứng trong hàng ngũ của Đảng.

 

Chi bộ Khoa học – Khảo thí – Học sinh sinh viên tổ chức Lễ Kết nạp Đảng viên

cho các sinh viên ưu tú của Nhà trường.

Đối với công tác phát triển Đảng viên trong học sinh sinh viên, Đảng ủy  Trường Cao đẳng Y tế Thái Nguyên đặc biệt chú trọng công tác giáo dục chính trị tư tưởng, rèn luyện học sinh, sinh viên thông qua việc tổ chức những hoạt động thực tiễn. Với mục đích tạo môi trường thuận lợi cho học sinh, sinh viên phấn đấu, rèn luyện, Đảng ủy đã chỉ đạo Đoàn thanh niên, Phòng Công tác HSSV đa dạng hóa các hình thức hoạt động nhằm tập hợp, giáo dục, rèn luyện sinh viên như: “Sinh viên 5 tốt - Học sinh 3 rèn luyện”, phong trào “Đồng hành cùng thanh niên trên con đường lập thân, lập nghiệp”, “Đoàn viên thanh niên phấn đấu trở thành đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam” và nhiều hoạt động có ý nghĩa xã hội sâu rộng như: “Hiến máu nhân đạo”, “Chiến dịch mùa hè xanh”, “Tự hào sinh viên ngành Y”… Những hình thức hoạt động phong phú, sôi nổi đó đã thực sự tạo nên môi trường thuận lợi cho mọi học sinh, sinh viên phấn đấu khẳng định bản thân. Từ các hoạt động thực tiễn đó, đã có rất nhiều học sinh sinh viên đã vinh dự được đứng trong hàng ngũ của Đảng ngay trong thời gian học tập tại trường.

 

Đồng chí Bí thư Chi bộ trao quyết định Đảng viên mới cho sinh viên được kết nạp.

 

 Đảng viên mới đọc lời tuyên thệ tại buổi Lễ kết nạp Đảng viên

Với nhiều giải pháp được triển khai, thực hiện đồng bộ, công tác phát triển đảng viên của Trường Cao đẳng Y tế Thái Nguyên đã lớn mạnh không ngừng cả về số lượng và chất lượng. Việc kết nạp Đảng viên là học sinh, sinh viên sẽ góp phần trẻ hóa đội ngũ Đảng viên, bổ sung nguồn lực trí tuệ cho Đảng, “ươm mầm” bồi dưỡng những nhân tố tích cực để tạo nguồn kế thừa, tăng cường sức trẻ, nâng cao năng lực lãnh đạo, năng lực cầm quyền và sức chiến đấu của Đảng. Được kết nạp Đảng trong trường học sẽ là động lực cho thế hệ trẻ trong quá trình phấn đấu, rèn luyện, trưởng thành, là hành trang để các em trở thành công dân tốt cho xã hội./.

Các bài liên quan