Giới thiệu

Ngày 09-05-2014

TRƯỜNG CAO ĐẲNG Y TẾ THÁI NGUYÊN

.

1. Thông tin chung 

Ngày thành lập:

- Thành lập ngày 26/12/1966 theo  quyết định số 1476/TCDC ngày 26/12/1966 của Ủy ban hành chính Tỉnh Bắc Thái về việc thành lập trường trung sơ cấp tỉnh Bắc Thái.

 - Nâng cấp theo quyết định số 6317/QĐ-BGDĐT ngày 06/11/2006 của Bộ Giáo dục và đào tạo về việc thành lập Trường Cao đẳng y tế Thái Nguyên trên cơ sở nâng cấp Trường Trung học Y tế Thái Nguyên.

Địa chỉ: Phường Thịnh Đán - Thành phố Thái Nguyên tỉnh Thái Nguyên 

Hiệu trưởng: TS.Hoàng Anh Tuấn 

Phó hiệu trưởng phụ trách đào tạo: Thạc sỹ Hoàng Thị Ngọc Bích

Phó hiệu trưởng phụ trách nội chính: Thạc sỹ Nguyễn Kim Thành  

Địa chỉ Email: contact@caodangytethainguyen.edu.vn

Website: Caodangytethainguyen.edu.vn

Số điện thoại: 02083846105

Fax: 02083846105

2. Các khoa phòng chức năng của trường: 05 phòng + Trạm y tế - Phòng khám đa khoa 

1. Phòng Hành chính tổng hợp

2. Phòng Tổ chức cán bộ

3. Phòng Đào tạo - Khoa học công nghệ - Quan hệ quốc tế

4. Phòng Kế hoạch - Tài chính 

5. Phòng Quản lý học sinh - Sinh viên 

6. Trạm y tế, Phòng khám đa khoa 

3. Các bộ môn thuộc trường: 15 bộ môn

1. Bộ môn Khoa học chung 

2. Bộ môn Mác - Lênin

3. Bộ môn giáo dục thể chất - Giáo dục quốc phòng, an ninh

4. Bộ môn Ngoại ngữ 

5. Bộ môn Y học cơ sở 

6. Bộ môn Điều dưỡng 

7. Bộ môn Nội 

8. Bộ môn Ngoại 

9. Bộ môn Nhi 

10. Bộ môn Phụ sản 

11. Bộ môn Truyền nhiễm 

12. Bộ môn Y học Cộng đồng 

13. Bộ môn Dược 

14. Bộ môn Y học cổ truyền 

15. Bộ môn Điều dưỡng phục hồi chức năng 

4. Giảng viên, giáo viên 

Chỉ tiêu biên chế được giao năm 2014: 231 người 

Tổng số cán bộ của trường hiện có: 224 người 

Tổng số giảng viên: 179 người

Trong đó: 

Giáo sư: 0                                             Phó giáo sư: 01                                   Tiến sĩ:                                          
Thạc sỹ: 52 Chuyên khoa 2: 05 Chuyên khoa I: 07
Nội trú: 01 Đại học: 127
Cao đẳng: 01

5. Cơ sở vật chất, trang thiết bị:

- Trường đã được Ủy ban nhân dân Tỉnh phê duyệt dự án quy hoạch, cải tạo, xây dựng tổng thể với mức tổng diện tích 8,6 ha, đang thực hiện.

- Hiện nay nhà trường có 73 giảng đường các loại được trang bị máy chiếu Projector, 31 phòng thực tập với đầy đủ trang thiết bị, dụng cụ, máy móc và mô hình, tranh ảnh....phục vụ công tác giảng dạy, học tập, nghiên cứu khoa học; 02 phòng thực hành tin học với 100 máy tính; 01 thư viện với gần 2000 đầu sách, các loại báo và tạp chí; 01 hệ thồng mạng Lan tốc độ cao được kết nối Internet đường truyền cáp quang (FTTH); 01 hệ thống quản lý và điều hành giảng dạy và học tập bằng Camera; ngoài ra còn có diện tích dành cho các hoạt động thể dục, luyện tập quân sự..

- Khu ký túc xá sinh viên với vốn đầu tư trên 2000 học sinh, sinh viên  

6. Các ngành đang đào tạo: 10 ngành với số lượng trên 6000 học sinh, sinh viên 

1. Điều dưỡng Cao đẳng

2. Cao đẳng điều dưỡng hệ liên thông 

3. Cao đẳng Dược 

4. Cao đẳng Hộ sinh 

5. Điều dưỡng trung cấp 

6. Hộ sinh trung cấp 

7. Dược sỹ Trung cấp 

8. Y sỹ đa khoa định hướng Y học dự phòng 

9. Y sỹ đa khoa định hướng Y học cổ truyền 

10. Trung cấp dân số y tế 

7. Số lượng tuyển sinh trung bình hàng năm:

1. Điều dưỡng Cao đẳng: 1200 - 1300

2. Cao đẳng điều dưỡng hệ liên thông: 150

3. Điều dưỡng trung học và hộ sinh trung học: 300 - 400

4. Dược sỹ trung học: 200 - 300

5. Y sỹ chuyên khoa: 300 - 400

5. Văn bằng 2: 200

8. Thành tích đào tạo từ khi thành lập đến nay 

Tổng số: Nhân lực y tế trường đã đào tạo: 15,945 chính quy.

Trong đó:

 Cao đẳng:

Trung cấp: 

Sơ cấp: 2.521

Đào tạo lại và bồi dưỡng cán bộ y tế từ tỉnh đến huyện, xã: 5.000

Đào tạo gần 4.000 Y tế thôn bản cho tỉnh

9. Nghiên cứu khoa học và hợp tác quốc tế

* Các đề tài khoa học được nghiệm thu 

- Đề tài cấp nhà nước: 01

- Đề tài cấp Bộ: 01

- Đề tài cấp Tỉnh: 0

- Đề tài cấp trường: 100

* Hợp tác quốc tế: Trường đã và đang hợp tác với các tổ chức quốc tế trong lĩnh vực đào tạo nhân lực, đào tạo cán bộ, nghiên cứu khoa học như: Tổ chức Pathfinde, Plen, CIDSE, Đại học Budapha Thái lan, Công ty Kỳ Hưng - Đài Loan...Hiện có gần 700 học sinh của trường đang lao động hợp tác tại các bệnh viện, trung tâm dưỡng lão của Đài Loan

10. Khen thưởng 

Bằng khen của Chính phủ năm 1996

Huân chương lao động hạng ba năm 2001

Cờ thi đua Ủy ban nhân dân tỉnh năm 2005; 2010; 2011

Cờ thi đua của Chính phủ năm 2006

Cờ thi đua của Bộ giáo dục và đào tạo năm 2010; 2012

Huân chương lao động hạng nhì: năm 2008

Huân chương lao động hạng nhất: năm 2012

Nhiều bằng khen của Bộ y tế, của Tỉnh

Bằng công nhận cơ quan văn hóa 5 năm 2002 - 2006

Bằng công nhận cơ quan văn hóa 5 năm 2006 - 2010

04 giáo viên dạy giỏi toàn quốc, nhiều giáo viên dạy giỏi cấp tỉnh

11. Một số định hướng phát triển trong thời gian tới

- Tiếp tục tăng cường xây dựng cơ sở vật chất, đội ngũ cán bộ đảm bảo đến năm 2015 đủ tiêu chuẩn trường cao đẳng chính quy, hiện đại, sau 2015 nâng cấp trường thành Trường Đại học Điều dưỡng khu vực Đông Bắc.

- Tiếp tục đa dạng hóa các loại hình đào tạo, mở thêm một số ngành đào tạo: Cao đẳng hộ sinh, Cao đẳng dược, Cao đẳng y tế trường học

- Giữ vững và phát triển quy mô đào tạo, tiếp tục đổi mới quản lý giáo dục, phương pháp dạy học đảm bảo nguồn nhân lực y dược do trường đào tạo có chất lượng cao, đáp ứng nhu cầu xã hội 

- Liên kết với các trường đại học trong nước và ngoài nước như: Đại học Điều dưỡng Nam Định, Đại học Y - Dược Thái Nguyên, Đại học Budapha - Thái Lan đào tạo cử nhân điều dưỡng và Thạc sỹ điều dưỡng

- Tăng cường hợp tác quốc tế trong việc xây dựng chương trình, nội dung đào tạo và hợp tác xuất khẩu lao động tạo việc làm cho học sinh, sinh viên sau khi tốt nghiệp ra trường.

Các bài liên quan