Học sinh Sinh viên

Ngày 20-05-2019

Một số mẫu giấy tờ liên quan đến HSSV

Bao gồm một số mẫu đơn liên quan như: Đơn xin chuyển khóa; Đơn xin chuyển trường; Đơn xin nghỉ học và bảo lưu kết quả học tập; Đơn xin quay trở lại học tập; Đơn xin rút hồ sơ và thôi học; Đơn nộp phí muộn;

I. MẪU ĐƠN LIÊN QUAN ĐẾN HSSV

                     1. Đơn xin chuyển khóa ;

                     2. Đơn xin chuyển trường ;

                     3. Đơn xin nghỉ học và bảo lưu kết quả học tập ;

                    4. Đơn xin quay trở lại học tập ;

                    5. Đơn xin rút hồ sơ và thôi học ;

                    6 .Đơn nộp phí muộn ;

II. MẪU GIẤY XÁC NHẬN LIÊN QUAN ĐẾN HSSV

                    7. Giấy xác nhận vay vốn ;

                    8. Giấy nghỉ phép ;

                    9. Mẫu xác nhận là HSSV của Trường ;

Các bài liên quan