Tin tức & Sự kiện

Ngày 05-09-2023

PHÁT ĐỘNG CUỘC THI TRỰC TUYẾN "TÌM HIỂU PHÁP LUẬT VỀ PHÒNG, CHỐNG THAM NHŨNG, TIÊU CỰC"

Thực hiện Công văn số 1677/HĐPH-PBGDPL ngày 25/8/2023 vè việc phát động cuộc thi trực tuyến "Tìm hiểu pháp luật về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực"

Các bài liên quan