Tin tức & Sự kiện

Ngày 19-06-2024

TRƯỜNG CAO ĐẲNG Y TẾ THÁI NGUYÊN NGHIỆM THU ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU KHOA HỌC CẤP CƠ SỞ NĂM HỌC 2023 - 2024

Ngày 17/06/2024, Trường Cao đẳng Y tế Thái Nguyên tổ chức nghiệm thu đề tài nghiên cứu khoa học cấp cơ sở theo Quyết định số 236/QĐ-CĐYT ngày 12 tháng 06 năm 2024 của Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Y tế Thái Nguyên

Tại buổi nghiệm thu đề tài nghiên cứu khoa học có 12 đề tài khoa học nghiệm thu; gồm 02 Hội đồng nghiệm thu đề tài: Hội đồng I do BSCKII. Dương Ngọc Anh - Phó Hiệu trưởng phụ trách nhà trường; Chủ tịch Hội đồng số II do TS.BS. Nông Thị Tuyến - Bộ môn Nội - Nhi - Lây.

BSCKII. Dương Ngọc Anh - Phó Hiệu trưởng phụ trách nhà trường, Chủ tịch Hội đồng Khoa học I

Hội đồng khoa học Nhà trường đánh giá về kết quả của đề tài, các thành viên Hội đồng nghiệm thu đều đánh giá cao kết quả nghiên cứu của Đề tài, được nhóm nghiên cứu thực hiện công phu, bám sát với mục tiêu và yêu cầu đề ra. Các ý kiến của thành viên Hội đồng nghiệm thu đã bổ sung, góp ý vào một số nội dung trong đề tài còn thiếu sót, chưa phù hợp với thực tiễn.

 

TS.BS. Nông Thị Tuyến - Bộ môn Nội - Nhi - Lây làm Chủ tịch Hội đồng Khoa học II 

Sau một buổi làm việc tích cực, công tâm và đánh giá khách quan, hội đồng đã nghiệm thu thành công 12 đề tài khoa học. Sản phẩm của các đề tài NCKH đã được Hội đồng đánh giá có tính đa dạng, có tính mới, có hàm lượng khoa học cao, có thể áp dụng vào trong giảng dạy nhằm nâng cao chất lượng đào tạo; hơn nữa, đề tài đã đưa ra được các giải pháp các giải pháp để cải tiến, nâng cao chất lượng đào tạo và chăm sóc người bệnh, bào chế dược liệu, hiệu quả trong công tác quản đào tạo và phát triển Đảng nhằm nâng cao chất lượng giảng dạy của Nhà trường./.

ThS. Nguyễn Bá Thắng báo cáo tóm tắt kết quả nghiên cứu đề tài

                                                                     Trịnh Mai - KHCN & HTQT 

Các bài liên quan