Giới thiệu

Ngày 18-08-2020

Bộ môn Vi sinh - Ký sinh trùng

CHỨC NĂNG NHIỆM VỤ CỦA BỘ MÔN VI SINH - KÝ SINH TRÙNG

1. Giới thiệu

1.1. Thông tin chung

- Tên đơn vị: Bộ môn Vi sinh – Ký sinh trùng

- Địa chỉ: Nhà D, Trường Cao đẳng Y tế Thái Nguyên

1.2. Lãnh đạo bộ môn

1.3. Lịch sử thành lập   

Ngày 01 tháng 12 năm 2016, căn cứ QĐ 1534/QĐ-CĐYT của Hiệu trưởng Trường CĐYT Thái Nguyên, Bộ môn Vi sinh – Ký sinh trùng được tách ra từ Bộ môn Y học cơ sở. Qua 5 năm xây dựng và phát triển, bộ môn đã tham gia giảng dạy cho các khối cao đẳng của Nhà trường, tham gia đào tạo các lớp Xét nghiệm cho tuyến y tế cơ sở. Liên tục đạt danh hiệu “Bộ môn tiên tiến”.

2. Chức năng, nhiệm vụ

Bộ môn Vi sinh – Ký sinh trùng là 1 bộ môn thuộc Trường CĐYT Thái Nguyên, có chức năng: Giảng dạy môn Vi sinh, Ký sinh trùng và Hóa sinh cho đối tượng sinh viên Hệ Trung cấp và Cao đẳng chính quy, các lớp Văn bằng 2, CĐ liên thông, ngoài ra tham gia đào tạo Xét nghiệm cơ bản cho cán bộ y tế tuyến cơ sở.

Ngoài ra do đặc thù chuyên ngành, Bộ môn tham gia quản lý và tham mưu xét nghiệm cho lãnh đạo Nhà trường về công tác xét nghiệm tại Phòng khám Đa khoa.  

CƠ CẤU TỔ CHỨC BỘ MÔN VI SINH - KÝ SINH TRÙNGCác bài liên quan