Tin tức & Sự kiện

Ngày 06-10-2020

Hội nghị cán bộ viên chức trường Cao đẳng Y tế Thái Nguyên Năm học 2020-2021

Hội nghị cán bộ viên chức hàng năm là một trong những hoạt động ý nghĩa, quan trọng của Nhà trường. Đây là dịp để nhìn lại kết quả hoạt động của năm học vừa qua và đặt ra phương hướng, nhiệm vụ hoạt động cho năm học mới.

        Đồng thời phát huy quyền làm chủ của viên chức, lao động, tạo điều kiện để viên chức, lao động được biết, được tham gia ý kiến, được quyết định, giám sát... cùng nâng cao trách nhiệm của cán bộ quản lý, thủ trưởng cơ quan; góp phần xây dựng đội ngũ viên chức, lao động có đầy đủ phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống, năng lực và trình độ chuyên môn nghiệp vụ đáp ứng yêu cầu đổi mới phong cách, thái độ phục vụ hướng tới sự hài lòng của nhân dân. Với ý nghĩa quan trọng đó, ngày 18/9/2020 trường Cao đẳng Y tế Thái Nguyên tổ chức Hội nghị cán bộ viên chức năm học 2020-2021 với sự tham gia của 221 viên chức, lao động.

Hội nghị đã nhất trí bầu Đoàn Chủ tịch gồm 03 đồng chí: PGS.TS.Nguyễn Minh Tuấn - Bí thư Đảng ủy, Phó Hiệu trưởng; ThS.BSCKII. Nguyễn Kim Thành - Phó Hiệu trưởng phụ trách; BSCKII. Dương Ngọc Anh - Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Công đoàn, Trưởng phòng Tổ chức cán bộ.

Đoàn chủ tịch Hội nghị

Dưới sự chủ trì của Đoàn Chủ tịch, Hội nghị đã diễn ra sôi nổi, tích cực với các nội dung như: Báo cáo tổng kết năm học 2019-2020, phương hướng công tác năm học 2020-2021; Báo cáo công khai tài chính; Báo cáo tổng kết công tác công đoàn năm học 2019-2020, phương hướng công tác năm học 2020-2021; Báo cáo công tác của Ban Thanh tra nhân dân; Báo cáo tóm tắt tình hình thực hiện Quy chế chi tiêu nội bộ năm học 2019-2020, Dự thảo Quy chế chi tiêu nội bộ năm học 2020-2021.

PGS.TS. Nguyễn Minh Tuấn trình bàybáo cáo tổng kết năm học 2019-2020

và phương hướng công tác năm học 2020-2021

BSCKII. Dương Ngọc Anh báo cáo tổng kết công tác công đoàn

năm học 2019-2020, phương hướng công tác năm học 2020-2021

Phát huy tinh thần dân chủ, các cá nhân tham dự Hội nghị đã tích cực thảo luận, thẳng thắn đóng góp ý kiến, đề xuất giải pháp nhằm nâng cao đời sống cho viên chức, người lao động trong nhà trường, đồng thời nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động chuyên môn, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ năm học 2020-2021.

ĐDCKI. Lê Thị Phương Thảo đóng góp ý kiến

về quy chế chi tiêu nội năm học 2020 - 2021.

ThS.BSCKII. Nguyễn Kim Thành đã ghi nhận, biểu dương tinh thần trách nhiệm, sự nỗ lực cố gắng của cán bộ, viên chức trong nhà trường và đề nghị mỗi thành viên trong nhà trường không ngừng học tập, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ; nâng cao năng lực và hiệu quả công tác tham mưu, tổng hợp trong quản lý và điều hành;tăng cường đoàn kết nội bộ, phát huy sức mạnh tập thể thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ đề ra…

Tại hội nghị đã biểu dương, khen thưởng cho các tập thể, các nhân có thành tích xuất sắc trong năm học 2019-2020.Thay mặt cho Đảng ủy, Ban giám hiệu, PGS.TS Nguyễn Minh Tuấn và ThS.BSCKII.Nguyễn Kim Thànhđã trao bằng khen, giấy khen cho tập thể, cá nhân đạt thành tích xuất sắctrong năm học vừa qua.

ThS.BSCKII. Nguyễn Kim Thành trao giấy khen cho các cá nhân đạt

danh hiệu“Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở” năm học 2019-2020

PGS.TS.Nguyễn Minh Tuấn trao giấy khen chocáctập thể đạt danh hiệu

“Tập thể Lao động xuất sắc” năm học 2019-2020

ThS.BSCKII. Nguyễn Kim Thành trao bằng khen cho cáctập thể, cá nhânđược Chủ tịch UBND tỉnh tặng bằng khen

năm học 2019-2020

Hội nghị đã thống nhất các chỉ tiêu phấn đấu trong năm học 2020-2021 như sau: 100% CBVC cam kết thực hiện “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức và phong cách Hồ Chí Minh”; 100% tập thể đạt danh hiệuTập thể Lao động tiên tiến; 30% Tập thể đạt danh hiệuTập thể Lao động xuất sắc; trên 90% CBVC đạt danh hiệuLao động tiên tiến; 15% CBVC đạt danh hiệuChiến sỹ thi đua cấp cơ sở; trên 90% CBVC lànữ đạt phụ nữ hai giỏi; trên 2% CBVC nữ đạt phụ nữ hai giỏi cấp tỉnh…

Sau khi nghe các báo cáo tham luận, góp ý, bổ sung, toàn thể Đại hội tham gia Hội nghị đã nhất trí 100% thông qua các nội dung của Nghị quyết Hội nghị năm học 2020-2021.

Cán bộ viên chức biểu quyết thông qua Nghị quyết Hội nghị

Trịnh Mai - Phòng KHCN&QHQT

Các bài liên quan