Tin tức & Sự kiện

Ngày 05-11-2020

TRƯỜNG CAO ĐẲNG Y TẾ THÁI NGUYÊN TỔ CHỨC XÉT DUYỆT ĐỀ CƯƠNG ĐỀ TÀI, SÁNG KIẾN CƠ SỞ NĂM HỌC 2020 - 2021.

Thực hiện kế hoạch năm học 2020 - 2021, ngày 19/10/2020 trường Cao đẳng Y tế Thái Nguyên tổ chức xét duyệt đề cương đề tài, sáng kiến cấp cơ sở năm học 2020 - 2021. Đây là một trong các hoạt động quan trọng hàng năm của nhà trường giúp lựa chọn các đề tài, sáng kiến áp dụng trong giảng dạy và thực hành lâm sàng.

         Hội đồng xét duyệt đề cương đề tài, sáng kiến cấp cơ sở năm học 2020 - 2021 có sự tham gia của ThS. BSCKII. Nguyễn Kim Thành - Phó Hiệu trưởng phụ trách Nhà trường - Chủ tịch Hội đồng số I; PGS.TS. Nguyễn Minh Tuấn - Bí thư Đảng ủy, Phó Hiệu trưởng nhà trường - Chủ tịch Hội đồng số II; TS. Nông Thị Tuyến - Phó trưởng phòng Thanh tra pháp chế - Chủ tịch Hội đồng số III cùng các các thành viên trong các Hội đồng chuyên môn; cán bộ quản lý Phòng/Bộ môn/Trung tâm và toàn thể cán bộ, giảng viên trong toàn trường.

       Hội đồng I, II, II đã tiến hành xét duyệt 23 đề cương đề tài, sáng kiến cấp cơ sở. Tại buổi xét duyệt, đại diện các nhóm nghiên cứu trình bày vắn tắt đề cương nghiên cứu, các thành viên trong Hội đồng đã có nhiều ý kiến phản biện, trao đổi và thảo luận để các nhóm có thể hoàn chỉnh đề cương nghiên cứu một cách tốt nhất..

Hội đồng khoa học số II trong buổi xét duyệt đề cương đề tài, sáng kiến

Hội đồng khoa học số I, xét duyệt 08 đề cương đề tài nghiên cứu. Có nhiều đề tài được Hội đồng khoa học đánh giá cao có ý nghĩa khoa học và thực tiễn ứng dụng như: “Khảo sát thực trạng về kiến thức, thái độ và thực hành phòng chống dịch bệnh Covid - 19 của sinh viên trường Cao đẳng Y tế thái Nguyên” của nhóm tác giả Trần Thị Thu Huyền và Bùi Thị quỳnh Nga. Nội dung nghiên cứu của đề tài có ý nghĩa khoa học và thực tiễn cao. Các kết quả nghiên cứu của đề tài sẽ được sử dụng để giúp cho công tác phòng chống dịch Covid - 19 đạt hiệu quả tốt nhất.

Hội đồng khoa học số II, xét duyệt cho 08 đề cương đề tài nghiên cứu. Đề tài của nhóm tác giả Lê Thị Phương Thảo và Lê Quỳnh Hoa: “Đánh giá sự phối hợp của giảng viên đi lâm sàng với cán bộ bệnh viện A Thái Nguyên”, được Hội đồng khoa học đánh giá cao và có ý nghĩa khoa học và thực tiễn ứng dụng. Các kết quả nghiên cứu của đề tài có thể được sử dụng để giúp cho công tác phối hợp của giảng viên đi lâm sàng với cán bộ bệnh viện A Thái Nguyên đạt hiệu quả tốt hơn.

ĐDCKI. Lê Thị Phương Thảo - Bộ môn Điều dưỡng báo cáo đề cương nghiên cứu khoa học

Tại Hội đồng khoa học số III, có 07 đề tài được các Thầy, Cô báo cáo. Có nhiều đề tài được hội đồng khoa học đánh giá cao có ý nghĩa khoa học và thực tiễn ứng dụng như: “ Đánh giá năng lực thực hành chăm sóc người bệnh của sinh viên cao đẳng điều dưỡng chính quy khóa 11 trường Cao đẳng Y tế Thái Nguyên theo năng lực cơ bản của điều dưỡng Việt Nam’’của nhóm tác giả Nguyễn Bá Thắng và Nguyễn Minh Chung.

         ThS. Nguyễn Bá Thắng - Bộ môn Nội báo cáo đề cương nghiên cứu khoa học

     Nhìn chung, các đề tài đều có tính khả thi cao và rất thiết thực đối với hoạt động quản lý, giảng dạy tại Nhà trường. Hội đồng I, II, III đã nhất trí thông qua đề cương và đồng ý cho thực hiện 23 đề tài nghiên cứu khoa học cấp cơ sở năm học 2020 - 2021. Đồng thời, Hội đồng yêu cầu chủ nhiệm đề tài nghiêm túc chỉnh sửa đề cương theo góp ý của các thành viên trong Hội đồng, hoàn thiện đề cương thuyết minh đề tài và nộp lại đề cương đã chỉnh sửa theo đúng thời gian quy định./.

Thanh Thảo - Phòng KHCN&HTQT

Các bài liên quan