Tin tức & Sự kiện

Ngày 17-09-2022

KHEN THƯỞNG CÁC TẬP THỂ THUỘC KHỐI THI ĐUA CÁC TRƯỜNG CAO ĐẲNG VÀ TRUNG CẤP NĂM HỌC 2021-2022

Chúc mừng Tập thể Trường Cao đẳng Y tế Thái Nguyên được trao tặng Danh hiệu "Cờ thi đua của Ủy ban Nhân dân Tỉnh" đã có thành tích tiêu biểu xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ công tác năm học 2021 - 2022 theo Quyết định số 1869/QĐ-UBND ngày 12 tháng 8 năm 2022 của Ủy ban Nhân dân Tỉnh Thái Nguyên.

ThS. BS. Bế Thu Hà - Phó Hiệu trưởng đại diện Nhà trường nhận Cờ thi đua của UBND Tỉnh tại Hội nghị

triển khai Kế hoạch hoạt động năm học 2022 - 2023 của Khối thi đua

 các trường Cao đẳng và Trung cấp Tỉnh Thái Nguyên

Cờ thi đua của UBND Tỉnh tặng Trường Cao đẳng Y tế Thái Nguyên - Đơn vị xuất sắc trong phong trào thi đua

năm học 2021 - 2022


Hồng Nhung - Phòng KHCN & HTQT

Các bài liên quan