Giới thiệu

Ngày 18-08-2020

Bộ môn Ngoại Ngữ

CHỨC NĂNG NHIỆM VỤ CỦA BỘ MÔN NGOẠI NGỮ

 

 1. Giới thiệu

1.1. Thông tin chung

- Tên đơn vị: BỘ MÔN NGOẠI NGỮ

- Địa chỉ: Tầng 2, phòng học tiếng, Trường Cao đẳng Y tế Thái Nguyên

- Điện thoại:  0911232886 

1.2. Lãnh đạo bộ môn

1.3. Lịch sử thành lập   

Bộ môn Ngoại ngữ được tách từ Bộ môn Khoa học cơ bản. Thành lập theo Quyết định số 1216 ngày 12 tháng  9 năm 2013 của Hiệu trưởng trường Cao đẳng Y tế Thái Nguyên. 

2. Chức năng, nhiệm vụ

2.1. Chức năng 

Giảng dạy môn tiếng Anh trong nhà trường Cao đẳng Y tế Thái Nguyên.

2.2. Nhiệm vụ

- Giảng dạy các môn tiếng Anh cho các đối tượng sinh viên Cao đẳng chính quy, cao đẳng liên thông, trung cấp nghề…

- Thực hiện các nhiệm vụ chính trị, hoạt động nghiên cứu khoa học, học tập nâng cao trình độ, chuyên môn và các hoạt động khác theo sự phân công của nhà trường.

CƠ CẤU TỔ CHỨC BỘ MÔN NGOẠI NGỮ

Các bài liên quan