New Page 1
Main
New Page 1
  New Page 1

  Multimedia

     Hát về mái trường       Phim Tư liệu             Phim phóng sự         Tấm gương ĐĐ HCM

  New Page 1  
 
New Page 1 New Page 1

Lịch giảng tuần 32 (từ ngày 7/4 đến 13/4/2014)


QUY CHẾ ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC VÀ CAO ĐẲNG HỆ CHÍNH QUY (Quy chế 25)


Diem cao dang 6 ho sinh


Diem cao dang 6 duoc


Diem cao dang 6 dieu duong 


Diem cao dang 5 ho sinh


Diem cao dang 5 duoc


Diem cao dang dieu duong 5


Kích vào đây xem chi tiết

Lịch sử hình thành
 

Cơ sở vật chất hạ tầng

Tổ chức bộ máy
 

Đội ngũ cán bộ - giảng viên
 

New Page 1

Bản quyền thuộc về Trường Cao đẳng Y tế Thái Nguyên

Địa chỉ: Phường Thịnh Đán - Thành phố Thái Nguyên.

Điện thoại: 0280.3.846105; Fax: 0280.3.846105; Email: CaodangYteTn@gmail.com

Kích vào đây để vào Website http://www.caodangytethainguyen.edu.vn
Kích vào đây để vào Website http://www.caodangytethainguyen.edu.vn