Tin tức & Sự kiện

Ngày 20-09-2022

HỘI NGHỊ VIÊN CHỨC - NGƯỜI LAO ĐỘNG NĂM HỌC 2022 - 2023

Sáng ngày 20/9/2022, tại Hội trường trung tâm Trường Cao đẳng Y tế, Ban giám hiệu và Ban Chấp hành Công đoàn đã phối hợp tổ chức Hội nghị viên chức - người lao động năm học 2022 - 2023, nhằm kiểm điểm Nghị quyết đề ra năm học 2021 - 2022, xây dựng và đóng góp ý kiến cho kế hoạch năm học 2022 - 2023.

           Tham dự Hội nghị, về phía khách mời có đồng chí - Phạm Văn Quang - Phó chủ tịch Liên đoàn lao động tỉnh Thái Nguyên; về phía Nhà trường có NGƯT.PGS.TS. Nguyễn Minh Tuấn - Bí thư Đảng Uỷ - Hiệu trưởng nhà trường, BS.CKII. Dương Ngọc Anh - Phó Bí thư Đảng Uỷ - Phó Hiệu trưởng - Chủ tịch Công đoàn, ThS. BS. Bế Thu Hà - Uỷ viên Ban thường vụ Đảng uỷ - Phó Hiệu trưởng cùng toàn thể viên chức - người lao động. 

           Dưới sự chủ trì của Đoàn Chủ tịch, Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức năm 2022 đã diễn ra sôi nổi, tích cực. Hội nghị đã thông qua báo cáo tổng kết công tác năm học 2021 - 2022 và phương hướng, nhiệm vụ năm học 2022 - 2023; Báo cáo kết quả hoạt động công đoàn năm học 2021 - 2022; Báo cáo hoạt động của Ban thanh tra nhân dân năm 2021, chương trình hoạt động năm 2022; Thông qua báo cáo thu, chi tài chính năm 2021 và khen thưởng các Tập thể, cá nhân hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm học 2021 - 2022. Trên cơ sở các nội dung báo cáo, viên chức và người lao động của Nhà trường đã tích cực thảo luận, thẳng thắn đóng góp ý kiến, đề xuất giải pháp và nghe chỉ đạo của cấp trên nhằm nâng cao đời sống cho viên chức - người lao động; đồng thời nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động chuyên môn, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ năm học 2022 - 2023. 100% đại biểu tham dự Hội nghị đã nhất trí biểu quyết thông qua Nghị quyết Hội nghị viên chức - người lao động năm học 2022-2023; thông qua Quy chế chi tiêu nội bộ của Trường.

   
         Hội nghị Viên chức – Người lao động Trường Cao đẳng Y tế Thái Nguyên năm học 2022-2023 động viên, kêu gọi toàn thể cán bộ - viên chức phát huy tinh thần dân chủ, đoàn kết, trí tuệ, đổi mới, sáng tạo quyết tâm phấn đấu thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ đã đề ra trong năm học 2022-2023./.         


Hồng Nhung - Phòng KHCN & HTQT

Các bài liên quan