Tin tức & Sự kiện

Ngày 20-09-2022

ĐOÀN CÔNG TÁC VIỆN CHIẾN LƯỢC VÀ CHÍNH SÁCH Y TẾ PHỐI HỢP VỚI CỤC KHOA HỌC CÔNG NGHỆ VÀ ĐÀO TẠO LÀM VIỆC VỚI TRƯỜNG CAO ĐẰNG Y TẾ THÁI NGUYÊN

Chiều ngày 19/9/2022, Đoàn công tác của Viện Chiến lược Chính sách Y tế và Cục Khoa học công nghệ và Đào tạo đã đến làm việc tại Trường Cao đẳng Y tế Thái Nguyên về việc đánh giá kết quả 05 năm thực hiện Nghị định số 111/2017/NĐ-CP ngày 05/10/2017 của Chính phủ quy định về tổ chức đào tạo thực hành trong đào tạo khối ngành sức khỏe.

           Đến làm việc tại Nhà trường có TS. Vũ Văn Hoàn – Trưởng khoa Tổ chức và Nhân lực Y tế - Viện Chiến lược Chính sách Y tế làm Trưởng đoàn cùng các thành viên của Đoàn công tác. Về phía Nhà trường có NGƯT.PGS.TS – Nguyễn Minh Tuấn – Hiệu trưởng Nhà trường, ThS.BS. Bế Thu Hà – Phó hiệu trưởng cùng lãnh đạo các phòng ban chức năng và bộ môn lâm sàng.  

Đoàn công tác của Viện Chiến lược Chính sách Y tế và Cục Khoa học công nghệ và Đào tạo làm việc tại

Trường Cao đẳng Y tế Thái Nguyên

          Tại Hội nghị, đại diện Viện Chiến lược và Chính sách y tế đã trình bày tóm tắt kế hoạch và nội dung hoạt động đánh giá 05 năm kết quả triển khai thực hiện Nghị định số 111/2017/NĐ-CP ngày 05/10/2017 của Chính phủ quy định về tổ chức đào tạo thực hành trong đào tạo khối ngành sức khỏe.

           Tiếp đó, đại biểu đã thảo luận cùng lãnh đạo Nhà trường, Bộ môn, các giảng viên trực tiếp tham gia giảng dạy các bộ môn lâm sàng và khảo sát HSSV đang tham gia thực hành lâm sàng, đóng góp ý kiến về tình hình triển khai hoạt động giảng dạy thực hành theo quy định của Nghị định 111/NĐ-CP tại Trường Cao đẳng Y tế Thái Nguyên và tình hình triển khai hoạt động giảng dạy thực hành theo quy định của Nghị định 111/2017/NĐ-CP tại Nhà trường.

           Đoàn công tác mong muốn thông qua việc khảo sát và quá trình 05 năm thực hiện Nghị định số 111/2017/NĐ-CP ngày 05/10/2017 của Chính phủ quy định về tổ chức đào tạo thực hành trong đào tạo khối ngành sức khỏe để tổng kết các kết quả đạt được, tìm ra các khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện, kiến nghị điều chỉnh các quy định và chính sách nhằm nâng cao chất lượng đào tạo thực hành lâm sàng khối ngành khoa học sức khỏe./.

Một số hình ảnh Đoàn công tác của Viện Chiến lược Chính sách Y tế và Cục Khoa học công nghệ và Đào tạo làm việc tại Trường Cao đẳng Y tế Thái Nguyên:

Đoàn công tác làm việc với giảng viên các bộ môn Lâm sàng

Đoàn công tác khảo sát HSSV tham gia thực hành lâm sàng

Hồng Nhung - Phòng KHCN & HTQT

Các bài liên quan